Robin Brunekreef

Robin Brunekreef
Junior Business Controller

“Die functie vervul ik bij Aegon en dat is superinteressant. Ik fungeer als het financiële geweten en maak bijvoorbeeld rapportages van kostenaspecten. Het boeiende van projectmatig werken is dat je organisaties echt van binnenuit leert kennen en op locatie projecten uitvoert.

Dat doe ik binnen het toptalentenprogramma van EIFFEL. EIFFEL biedt zowel starters als ervaren specialisten een ontwikkelplan waarin werkervaring en opleiding wordt gecombineerd. Een mooie kans na mijn studie.”

Praktijk

“Na een bachelor technische bedrijfskunde en een master finance & investments, liep ik stage in het uitloopjaar van laatstgenoemde om de stap te zetten naar het werkleven. Dat lukte door aan de slag te gaan in het toptalentenprogramma; na jaren van theorie sprak vooral de praktijkgerichtheid me aan.

Bovendien is er verdieping en krijg ik les van professionals uit het vak. De bedrijfsbezoeken zijn interessant om de branche te leren kennen en de combinatie van opleidingen enerzijds en projecten uitvoeren anderzijds is goed in balans. Je volgt één dag in de week een opleiding en werkt de andere vier dagen bij de opdrachtgever.”

Ontwikkeling

“Inmiddels werk ik een jaar bij EIFFEL en zit ik alweer een half jaar bij Aegon op projectbasis. Daar vorm ik de extra handen en voeten, ik doe er veel vakkennis op. Ondertussen werk ik tijdens de opleidingen niet alleen aan mijn inhoudelijke kennis, maar is er ook aandacht voor de soft skills.

Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe je het beste kunt acteren in een nieuwe omgeving en weet ik dat het belangrijk is om goed zichtbaar te zijn in een organisatie. Mijn volgende stap? Het ontwikkelen van slimme oplossingen voor opdrachtgevers lijkt me interessant.

Op dit moment volg ik al een Lean-opleiding en dat zegt eigenlijk alles over het grote voordeel van dit programma: in korte tijd doe je kennis en ervaring op waar je normaal veel langer over zou doen.”

Pieternel Blankenstein

Pieternel Blankenstein
Projectleider Legal

“EIFFEL biedt gemeenten een oplossing in situaties waarbij sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Ik ben verantwoordelijk voor deze oplossing en stuur hierin een team aan van 18 juristen, die op verschillende locaties in Nederland werken.

Ik beheers de planning, ben eindverantwoordelijk voor de projecten en zorg voor nieuwe opdrachten. Heel uitdagend, afwisselend en interessant. Ik heb altijd al een brede interesse gehad, daarom paste EIFFEL goed bij me. Ik startte drie jaar geleden en kon tijdens de opleidingen en projecten precies uitvinden waar mijn passie ligt.”

Jurist

“Na een studie rechten heb ik een jaar bij een advocatenkantoor gewerkt, waar ik er al snel achter kwam dat ik mij breder wilde ontwikkelen. Bij EIFFEL begon ik als junior professional in de non-profitsector en werkte ik het eerste jaar bij verschillende gemeenten en waterschappen, ook binnen het thema oneigenlijk grondgebruik.

Ik loste dossiers juridisch van a tot z op, van het sturen van bewonersbrieven tot een daadwerkelijk samenkomen voor een oplossing. Mijn toenmalige projectleider vroeg of ik een opleiding tot projectleider wilde doen, daar had ik wel oren naar. Zo gezegd, zo gedaan.

En inmiddels ben ik ook echt projectleider en eindverantwoordelijk voor de oplossing oneigenlijk gebruik.”

Carrière

“Ik heb hier ontzettend veel kansen gekregen, al moet je er zelf natuurlijk ook hard voor werken. Door veel opleidingen te volgen werd ik inhoudelijk sterker en leerde ik steeds beter te ontdekken waar mijn talenten liggen. Ik maak gemakkelijk contact, ben goed in samenwerken en kan mensen verbinden.

Die talenten heb ik leren gebruiken. Inmiddels werk ik hier drie jaar en heb ik het enorm naar mijn zin. En hierna? Voorlopig zit ik goed op mijn plek, maar ik wil mij uiteraard blijven ontwikkelen. Procesoptimalisatie lijkt me interessant, maar ik zie wel hoe mijn volgende stap eruit ziet. Binnen de organisatie zijn er genoeg mogelijkheden.”