De studie kwam er door een oproep vanuit het bedrijfsleven, vertelt Asje van Dijk. Hij is burgemeester van Barneveld en voorzitter van het Landelijk Platform Associate degree, waarin verschillende organisaties werken aan de invoering ervan. “Werkgevers constateerden dat er vaak meer van mensen wordt gevraagd dan zij kunnen bieden met een mbo-4-niveau. In andere landen bestond dit niveau, 5, al. Daarnaast speelt een rol dat een studieduur van vier jaar in het hbo voor sommigen te lang is. De Associate degree is ook in deeltijd en duaal, in combinatie met werken, te doen.”

Branches waarin de Associate degree volgens Van Dijk een vlucht nam zijn accountancy, office management en retail management maar ook de ict, en management in de zorg. Hoewel de studies uiteraard verschillen per vakgebied hebben zij alle als kenmerk dat ze inspelen op ontwikkelingen in het werkveld, zegt platformsecretaris Karina Visscher. “Ze moeten een relevantie hebben voor de arbeidsmarkt; studenten moeten met het diploma op zak concreet aan de slag kunnen. Ze kunnen ook daarna alsnog hun bachelor halen.”

Titel

Toch wordt nog vaak gedacht dat werkgevers dit makkelijk zelf kunnen oplossen, voegt Van Dijk toe. “Punt is dat het eigen onderwijs vaak bestaat uit heel specifieke en kortlopende cursussen. Met een Associate degree heb je een brede studie, en uiteindelijk een titel. Tot nu toe is deze nieuwe vorm een succes; inmiddels hebben ruim 4200 mensen hun degree behaald en zijn er zo'n 5500 mee bezig. In het afgelopen studiejaar bemerkten we een stijging in studenten van 25 procent. Nu de Associate degree definitief is ingevoerd, kan het aantal studies binnenkort flink worden uitgebreid. Mbo’ers die op het moment niet terechtkunnen op de arbeidsmarkt besluiten soms ook te kiezen voor een Associate degree om zo betere baankansen te hebben.”

170 studies

Veelgehoorde voordelen van de studie zijn volgens Van Dijk dat studenten de twee jaar “te overzien” vinden en dat ze later altijd nog een bachelor kunnen halen. “Hoewel niet het primaire doel, heeft de studie als gunstig bijeffect dat deze uitval in het hbo kan voorkomen. Inmiddels zijn er rond de 170 Associate degrees, variërend van richtingen als onderwijsondersteuning en technische bedrijfskunde tot HR management en tuin- en landschapsinrichting. Er is dus een enorme diversiteit. Ook de private opleiders zijn in opmars”, vertelt Visscher.

Tevredenheid

Voor de toekomst hopen de partijen binnen het platform nog meer Associate degrees te helpen ontwikkelen, zoals op verschillende vlakken binnen de technieksector en in de zorg. “Uit onderzoek is gebleken dat studenten en werkgevers tevreden zijn”, vertelt Visscher. “Studenten gaven hun studie een cijfer 3,8 op een schaal van 5. Werkgevers waardeerden personeel met een Associate degree met een 3,7 op eenzelfde schaal. We zetten er erg op in om deze vorm van onderwijs te verbreden naar een landelijk dekkend aanbod.”