Steegers is ervan geschrokken dat jaarlijks zo’n 5.000 mbo’ers er geen vervolgopleiding in het hbo aan vastplakken. Hij illustreert zijn verhaal met het voorbeeld van een student die na haar tweede mbo-studie al een schuld van zo’n 10.000 euro heeft. Met het voorgenomen leenstelsel waardoor de basisbeurs verdwijnt zou een studiekeuze in het hbo de schuld nog verder laten oplopen. Een reden waarom velen huiverig zijn om door te leren. “Er is nu onvoldoende inzichtelijk wat precies de gevolgen zijn van die hoge schulden, zoals voor het verkrijgen van een hypotheek. Het is natuurlijk zonde dat mensen maar afzien van doorstromen uit financiële afwegingen, terwijl ze soms wel de capaciteiten hebben.”

Stem

De JOB probeert in deze kwestie, en in andere, te fungeren als stem van alle mbo’ers. Zo voert deze onder meer gesprekken met het ministerie en de mbo-raad en probeert daarmee op te komen voor de belangen en de signalen vanuit die groep mee te nemen. “Te denken valt aan onduidelijkheden over schoolkosten, problemen bij het vinden van een stage of aan roosters die niet kloppen. Daarnaast creëren we de JOB-monitor, een instrument dat de tevredenheid onder de studenten meet.”

Route

Met een vinger aan de pols in het mbo hebben Steegers en JOB nog wel adviezen voor hoe het beter kan. Zo verschilt het volgens hem nog zeer per instelling hoe de overstap van mbo naar hbo wordt begeleid. “Laat hbo’ers vaker op het mbo praten. Er is te weinig over deze doorstroom nagedacht. Om die route aantrekkelijk te houden moeten we het verkorten van mbo-opleidingen verder stimuleren en kunnen mensen de studiebijsluiter raadplegen, die weergeeft hoe opleidingen presteren. Daarnaast is het een idee om de schuld van iemand die na het mbo naar het hbo gaat gedeeltelijk kwijt te schelden. Vooralsnog moet het leenstelsel geld opleveren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar mij is nog onduidelijk hoe. En het is zuur dat die verbeteringen pas vanaf 2018 ingaan en de huidige studenten er niet van profiteren.”

Hoewel iedereen moet kunnen doorstromen volgens hem, kunnen mensen met mbo ook alle kanten op. “Op het EK voor beroepen EuroSkills zag ik onzettend veel voorbeelden van mensen met een mooi vak zoals tegelzetters en meubelmakers. Er zijn ook leuke banen in de zorg. Van het mbo wordt vaak ten onrechte een slecht beeld geschetst, maar je kunt er een waardevolle baan met doorgroeimogelijkheden mee vinden. En mocht je na het mbo willen doorleren, dan moet dat gewoon kunnen.”