Op ditdoeik.nl vind je allerlei foto’s, filmpjes en verhalen van mannen en vrouwen die in bètawetenschap, techniek of ICT werken. Neem bijvoorbeeld Marieke. Zij is werkvoorbereider in de bouw:

Of wat dacht je van programmeren? Het DigiVita-project organiseert Code Events om meisjes te leren een eigen website, app of game te maken. Je kunt ook direct in contact komen met een ICT-professional, student of bedrijf. Zou je weleens een dagje willen meelopen met een ICT-professional op haar werk? Of met de CIO (Chief Information Officer) van een groot bedrijf als de ANWB of Schiphol, of een bank of ziekenhuis? Dat kan. Aanschuiven in de collegebanken bij een student Informatica is ook interessant. Vul het contactformulier in en VHTO probeert dit voor je te organiseren. Meer informatie staat op de DigiVita-website.


Cocky Booij
Directeur van VHTO
Credit: Liesbeth Dingemans

 

‘Dit doe ik’ en ‘Digivita’ zijn twee van de vele initiatieven van het landelijke expertisecentrum VHTO om de participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschappen, techniek en ICT te vergoten.

Cocky Booij, directeur van VHTO: “Je hoeft geen tien te staan voor bèta of techniek om een technisch beroep of een baan in de ICT te gaan doen. Wij vinden het heel erg belangrijk om meisjes direct met de beroepspraktijk in aanraking te laten komen, en daarom organiseert VHTO op 14 april voor de zevende keer Girlsday.” Honderden bedrijven doen ook dit jaar weer mee. Duizenden meisjes krijgen zo de gelegenheid kennis te maken met bèta-, technische en ICT-bedrijven en (onderzoeks-)organisaties in heel Nederland. “Én met de vrouwen die daar werken.”