Thom de Graaf
Voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

“Heel goed weten wát je nu eigenlijk wilt studeren, is voor veel studenten best lastig. Wie later ontdekt dat de studiekeuze toch niet goed is, wisselt vaak aan het einde van het studiejaar, of raakt gedemotiveerd en stopt helemaal met studeren. Niemand zit te wachten op afhakers of studenten die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat is een verspilling van tijd en energie van zowel de student als de hogeschool. Vanaf dit jaar is dat gelukkig niet meer nodig”, stelt de Graaf. “Vanuit de politiek kwam een plan – dat wij volledig en van harte steunen – dat studenten zich in moeten schrijven voor 1 mei. Wie dat doet, heeft recht op een studiekeuzecheck waarbij op verschillende manieren wordt getest of de gekozen studie wel de juiste is. Denk bijvoorbeeld aan proefstuderen of een motivatietest om zo tot een betere keuze te komen. Na dit studiekeuzetraject volgt een advies over de studiekeuze: past deze studie wel echt bij de student of is een andere keuze wellicht geschikter?”

Wacht niet te lang

Op tijd aanmelden – voor 1 mei dus – heeft nog een ander groot voordeel, want wie zich op tijd aanmeldt, kan tot 1 september de studiekeuze nog veranderen. De student behoudt het toelatingsrecht. Wie zich na 1 mei inschrijft, heeft geen recht op de studiekeuzecheck en kan zelfs geweigerd worden op de opleiding. “Een hogeschool heeft dat recht omdat er voor late aanmelders minder tijd is om hen te begeleiden in het maken van een goede keuze. De student, maar ook de school is niet gebaat bij een verkeerde keuze. Het kost geld en veel energie, terwijl dit voorkomen kan worden door tijdige aanmelding.”

Motivatie

De Graaf stelt dat de juiste studiekeuze belangrijk is. “Niet alleen om gemotiveerd kennis op te doen, maar zeker ook omdat het bedrijfsleven vraagt om goed opgeleide en gemotiveerde professionals.”