Raymond Kok
Directeur van College de Brink in Laren

“Leerlingen leren het best in de prak- tijk en die is nu eenmaal buiten gelegen, al kun je situaties nabootsen. Het bedrijfsleven ziet op zijn beurt dat er tekorten ontstaan door de uitstroom van werknemers. Het wil investeren in de opleiding van jongeren en zo ontstaat onze samenwerking”, legt Raymond Kok uit. Hij is directeur van College De Brink in Laren.

Voorbereiden

Leerlingen van De Brink zijn actief op verschillende projecten. Ze renoveren bijvoorbeeld huurwoningen onder leiding van een aannemer. “Daar leren ze echt ontzettend veel van. Wij leiden ze op en vaak biedt het bedrijfsleven hen al perspectief. Er zijn ook leerlingen van ons die gedurende het hele jaar in een zorginstelling werken. Het voordeel van de combinatie van onderwijs en bedrijsfleven is dat je leerlingen op een goede ma- nier voorbereidt op het mbo en op wat hen te wachten staat in het be- drijfsleven. Dat voorkomt vroegtijdig school verlaten omdat ze sneller we- ten wat ze precies willen.”


Richard Borst
Directeur opleidingsbedrijf Bouw Gooi- en Vechtstreek

Arbeidsovereenkomst

Richard Borst is directeur van het Opleidingsbedrijf Bouw Gooi- en Vechtstreek dat als collectief opleidingsbedrijf dient van de aannemers in de regio. Het werk dat de leerlingen er doen is enorm divers; van onderhoud tot nieuwbouw en aftimmerwerk. “Ze krijgen ook loon, wat door velen natuurlijk als interessant wordt ervaren. Van ons krijgen ze een arbeidsovereenkomst gedurende de duur van de opleiding, waarop we hen uitlenen aan een bouwbedrijf. Laatst ging een bouwbedrijf failliet. Gelukkig hebben ze dan altijd nog een overeenkomst met ons,en zoeken wij een ander bedrijf”, zegt Borst. “Dat meer dan 60 procent van beroepsbegeleidend leren bestaat uit praktijk is heel geschikt voor een bepaalde groep die vooral leert door iets zelf te doen.”


Imro van Dien
Volgt opleiding Instalektro

De praktijk

Imro van Dien zit in klas LB2S en volgt de opleiding instalelektro, een combinatie van installatietechniek en elektronica. “Nu leer ik bijvoorbeeld aan- en afvoer van water aan te leggen. Ik vind het wel leuk dat ik veel praktijklessen heb, daardoor leer ik verschillende dingen zoals het maken van elektronische schakelingen. Ik ben eigenlijk ook meer van de praktijk, en minder van het leren. Op het Vakcollege kan dat. Later hoop ik de elektrokant op te gaan en te werken bij de technische dienst van de Marine.”