Gerrit Averesch
Directeur Deeltijdstudies Faculteit Techniek HAN

Met een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, en door flexibilisering van het laatste. Wordt er niet ingegrepen dan zoeken werkgevers nog vaker hun heil in het buitenland”, zegt Gerrit Averesch, directeur Deeltijdstudies Faculteit Techniek HAN.

Tekorten

De oorzaken voor de tekorten aan tienduizenden technisch geschoolden zijn divers. De aantrekkende economie is een belangrijke factor, zegt Averesch, met meer ruimte voor innovaties en nieuwe technologieën daaraan gekoppeld.

De energietransitie met duurzamere energiestromen doet eveneens een beroep op Nederlands technische skills. Hetzelfde geldt voor vernieuwing van de informatiesector, gekenmerkt door data-oplossingen en ontwikkelingen rondom The Internet of Things.

“Tel daar de vergrijzing in de sector bij op en het feit dat er al voor de crisis niet voldoende instroom was in technische opleidingen. Dan weet je dat er een enorme inhaalslag moet worden gemaakt.”

Studeren in je eigen tempo

Jongeren zijn nog steeds niet erg tech-minded, merkt hij. Het imago van de sector is er nog steeds een van vieze vingers, ook al heeft de tijd die gedachte ingehaald. Techniek kent onder meer een grote vraag naar engineers, (werktuig-)bouwkundigen en elektrotechnisch ingenieurs.

Om het gat te helpen dichten zoekt de HAN het onder meer in flexibilisering van het onderwijs, meer specifiek: het flexibiliseren van de deeltijd bacheloropleidingen. Technische opleidingen zijn “opgeknipt” in modules met bijbehorende certificaten.

In de meeste opleidingen kan een student kiezen voor een eigen combinatie van modules. “Een student die zich op zijn werkplek bij een architectenbureau bezighoudt met domotica, kan zijn opleiding bouwkunde niet combineren met een relevante module ICT. Maar daar moet het onderwijs wel naartoe.

Flexibel onderwijs zit ‘m daarnaast in de mogelijkheden tot zelfstudie, online leren, eventuele vrijstelling voor vakken en dat mensen in hun eigen tempo kunnen studeren.”

“Het imago van de sector is er nog steeds een van vieze vingers, ook al heeft de tijd die gedachte ingehaald.”

Werken met het bedrijfsleven

Deeltijdstudenten techniek combineren werken met leren. Dat heeft ook als voordeel dat ze kwesties uit de praktijk gebruiken in college, vervolgt Averesch. Vice versa wordt de onderzochte materie weer ingezet in het werkveld.

“Om de wisselwerking met het bedrijfsleven in de praktijk verder vorm te geven zijn er diverse samenwerkingsverbanden tussen de HAN en het bedrijfsleven. Samen met de energiebranche in de regio, door de sterke vertegenwoordiging van Tennet, Alliander en innovatieve spin-off bedrijven, werft de hogeschool mensen ter bevordering van de Human Capital Agenda.

Wij bieden hen onderwijs en een arbeidsplaats op het gebied van duurzame energie. Dit komt samen in SEECE, Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Een succesvolle samenwerking, ook voor zij-instromers.

Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met de automotive-sector middels ACE, Automotive Center of Expertise. Die legt onderzoeksvragen voor aan voltijd- en deeltijdstudenten, onder meer gericht op de ontwikkeling van elektrische auto’s.

De nieuwe cursus Smart Industry is gerealiseerd in samenwerking met verschillende bedrijven en speelt in op de behoefte aan omscholing in het bedrijfsleven als het gaat om ontwikkelingen in data en The Internet of Things. Op termijn willen we modules aanbieden die nóg specifieker inspelen op de vraag vanuit werkgevers.”