Brainport Development heeft een uitgebreid programma voor het aantrekken en behouden van internationale hoogopgeleide technici en startte onlangs een pilot om buitenlandse mbo-technici naar Nederland te halen. Ook de Technische Universiteit Eindhoven werft in toenemende mate over de grens. Nederland mag dan in een economische crisis zitten, in Brainport Regio Eindhoven groeide de economie de afgelopen jaren bovengemiddeld, vertelt Rob van Gijzel, burgemeester van de gemeente Eindhoven en voorzitter van Stichting Brainport. “Drie keer zo hoog als het Nederlandse gemiddelde.” En hoewel de verwachtingen voor dit jaar iets minder spectaculair zijn,kent deze technologieregio volgens Van Gijzel één dringend probleem: “Het aantrekken van nieuw talent.”

Blijven vernieuwen

“Iedere nieuwe baan bij een groot high tech bedrijf levert in de toeleverketen nog eens een veelvoud aan technische banen op”, zegt Van Gijzel. Het aantal technische vacatures in Zuidoost-Nederland neemt de komende jaren fors toe. “Als er niets verandert, kunnen jaarlijks 3.000 tot 3.500 vacatures niet worden opgevuld op alle niveaus.” Dat heeft grote gevolgen, meent Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. “Je hebt mensen nodig om nieuwe producten te ontwikkelen én te produceren. Een tekort aan personeel is een bedreiging voor de productiviteit en de innovatie in de regio. Je moet blijven vernieuwen.”

Brain gain

In de regio gebeurt volgens Wilthagen al veel om de tekorten aan te pakken. Zoals het programma Brainport International Community om technici op alle niveaus naar Nederland te halen én te behouden. Wilthagen: “We moeten blijven inzetten op het interesseren van jongeren voor techniek, het behouden van personeel, zij-instroom vanuit andere sectoren mogelijk maken en in het buitenland rondkijken naar talent op alle niveaus. Een mooi voorbeeld is de recente pilot om MBO-technici uit Spanje te interesseren voor een baan in deze regio.”

Van Gijzel: “We gaan niet alleen naar het buitenland om talent naar Brainport Regio Eindhoven te halen, maar om een langdurige samenwerking tot stand te brengen, waarbij de nadruk moet liggen op kennisuitwisseling. Geen brain drain, maar brain gain.”

Voorkeurspositie

Met de keuze voor het nieuwe onderwijssysteem Bachelor College geeft de TU/e invulling aan de toekomstige maatschappelijke vraag en de eigen groei-ambitie. “Om beide doelstellingen te realiseren, proberen we een bredere doelgroep aan te spreken dan alleen de concrete bèta-scholieren. We zien nu al resultaat: dit studiejaar hebben 14% meer studenten zich aangemeld en is er een spectaculaire stijging van 50% meer meisjes”, aldus Arno Peels, bestuursvoorzitter Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De TU/e werft in toenemende mate ook masterstudenten in het buitenland. Peels: “Het feit dat wij als universiteit tot de Europese top behoren en nauw samenwerken met industriepartners, geeft ons een belangrijke voorkeurspositie. Onze bijdrage is onontbeerlijk voor de concurrentiekracht van de Brainport Regio.”