Liesbeth Kronshorst

Directeur Adviestalent

Tip 1: Evalueer kort en vaak. 

Tijdswinst door intensief contact lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn. Maar door kort en direct na een gebeurtenis feedback te geven (en te vragen!) ontstaat een steile leercurve. Onderzoek wijst uit dat teams die goed presteren managers hebben die intensief contact hebben met de teamleden. Focus hierbij niet op de lange termijn, maar op concrete acties waar direct gevolg aan kan worden gegeven!

Tip 2: Reversed mentoring. 

Waarom altijd een meer senior medewerker het jonge talent laten begeleiden, waarom draaien we dit niet om? De senior kan leren van de jonge professional bijvoorbeeld bij nieuwe werkvormen of ICT-tools. De jonge professional krijgt inzicht in de besluitvorming en de concrete werkzaamheden die bij een functie horen. Positief bijeffect is dat verbinding tussen de generaties ontstaat.

Tip 3: Jong talent aan het stuur.

Hoeveel ruimte kan en wil een organisatie bieden om jonge professionals zelf invloed te geven op hun taakomschrijving? Job crafting is een manier van werken die goed aansluit bij de jonge generatie werknemers. Maak als organisatie je doelen helder en geef de jonge professional vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief om deze werkdoelen te bereiken. Ga uit van eigen verantwoordelijkheid en stuur als organisatie op resultaat.Kortom richt je op het 'wat' en geef vertrouwen bij het 'hoe´.

Tip 4: leren en ontwikkelen in hapklare brokken. 

Jong talent aan het stuur betekent ook flexibiliteit en maatwerk in leren. Geen grote organisatiebrede ontwikkeltrajecten voor alle junioren, maar korte (online) leervormen die 'any place, anytime' te volgen zijn. Leren is hierdoor makkelijker te combineren met werken en het gat tussen theorie en praktijk wordt gedicht.

Tip 5: gras groeit niet harder door eraan te trekken. 

De lat voor de jonge professional ligt hoog. Zij zijn de veelbelovende, slimme en snelle werkers die met creatieve oplossingen komen voor weerbarstige vragen. En ook het jong talent zelf kan zichzelf dusdanige verwachtingen opleggen dat groei in talent belemmerd wordt. Immers, binnen een dergelijke setting durf je geen fouten te maken. 

Bij traditioneel talentmanagement gaat het vaak om de zogenaamde ontwikkelpunten. Doe dat niet: richt je op de sterke punten van de jonge professional en bouw die verder uit. Dit zorgt voor positieve emoties en zelfvertrouwen! Jonge medewerkers zijn het meest creatief daar waar hun sterke punten liggen. Als laatste kan het jonge talent op deze manier beter omgaan met tegenslagen. 

Wij zien dagelijks dat jonge professionals met een goed ontwikkeld zelfvertrouwen op een geweldige manier kunnen bijdrage aan de effectiviteit en het werkplezier van organisaties.

Meer over Adviestalent, het jongtalent bureau van Twynstra Gudde

Adviestalent helpt bedrijven en instellingen hun daad- en innovatiekracht te versterken door de inzet van talentvolle jonge professionals voor tijdelijke opdrachten. Wij helpen onze opdrachtgevers vooruit met analyses, organiseren, advies en het boeken van resultaten.

Aviestalent is de springplank voor jonge professionals in de start van hun carrière in het adviesvak. In een verdiepend opleidingstraject wordt als belangrijkste resultaat de duurzame inzetbaarheid van jong talent vergroot, gericht op de dynamiek van de samenleving waarin wij leven. Hierbij ontstaat een netwerk van reflectieve professionals die de wereld als serious playground tegemoet gaan, zoekend naar oplossingen die werken. Ontmoet onze adviestalenten.